Pentru informatii, sunati chiar acum!

Telefon: 0768.737.246Ce va oferim

Ce va oferim

Acte necesareActe necesare in situatia internarii intr-un azil de batrani


Actele necesare, în situaţia internării într-un azil de bătrâni, sunt:

  • Cerere de internare către un azil, 
  • Original și copie după certificatul de naştere, 
  • Original și copie după buletinul de identitate şi după certificatul de căsătorie – unde e cazul, ale rezidentului,
  • Ultimul talon de pensie, 
  • Analize medicale (HIV, radiografie pulmonară, RBV etc.), 
  • Adeverinţă de la medicul de familie/medicul curant din care să rezulte că solicitantul nu suferă de boli transmisibile, 
  • Recomandare medicală din care să reiasă instituţia indicată conform gradului de handicap constatat de Comisia de Expertiză Medicală. 
  • Schema de tratament cu parafa medicului. 
  • Contract + anexe (care vor fi completate la sediul nostru). 

Dacă persoana în vârstă care solicită internarea într-un azil are întreţinători legali, aceştia trebuie să meargă la notariat şi să declare motivul pentru care nu pot îngriji de bătrân.

Dacă persoana respectivă are și certificat de handicap, este nevoie de recomandarea Comisiei de Expertiză a Persoanelor cu Handicap pentru supraveghere permanentă în cadrul unui centru de îngrijire specializat în acest scop (de pildă, cazul maladiei Alzheimer).