Pentru informatii, sunati chiar acum!

Telefon: 0768.737.246Ce va oferim

Ce va oferim

Camin de batrani: Evaluarea nevoilor si gradul de dependenta pentru ingrijire batrani

Camin de batrani: Evaluarea nevoilor si gradul de dependenta pentru ingrijire batrani


azil, camin de batrani, camin de batrani sector 6, camine de batrani, grade de dependenta, ingrijire batrani, persoane varstnice, servicii,


Cautati un azil privat in Bucuresti, sector 6? Aflati despre evaluarea nevoilor si incadrarea in grade de dependenta pentru ingrijire batrani.

Potrivit Hotărârii nr. 886 din 5 octombrie 2000, vă aducem informații din Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice pentru a stabili criteriile de încadrare în grade de dependență a persoanelor varstnice.

Prin dependenta se înţelege situaţia unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesita ajutor semnificativ şi/sau îngrijire pentru a realiza activităţile de baza ale vieţii de zi cu zi.

Criteriile de încadrare în grade de dependenta se stabilesc prin evaluarea statusului funcţional, senzorial şi psihoafectiv al persoanei varstnice.

Încadrarea în grade de dependenta pentru ingrijire batrani se face potrivit recomandărilor prevăzute în hotarâre.

Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu sau în cămin pentru persoane varstnice se stabilesc pe baza evaluării nevoilor şi încadrării în grade de dependenta, a situaţiei economice şi sociale a persoanei varstnice.

Pentru evaluarea nevoilor persoanelor varstnice se utilizează Fişa de evaluare sociomedicala (geriatrica).

Fişa de evaluare sociomedicala (geriatrica) se constituie ca piesa obligatorie la dosarul persoanei varstnice care solicita îngrijiri la domiciliu sau în cămin pentru persoane varstnice.

Medicul specialist din componenta colectivului prevăzut la <LLNK 12000    17 10 202  28 39>art. 28 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor varstnice este medic specialist în geriatrie-gerontologie.

În lipsa acestuia evaluarea nevoilor persoanei varstnice se efectuează de un medic specialist care a absolvit cursuri postuniversitare în specialitatea geriatriegerontologie, avizate de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care ingrijirile se acorda într-un cămin pentru persoane varstnice evaluarea se poate efectua de medicul angajat în unitatea respectiva.

Cititi si Camin de batrani: Evaluarea starii de sanatate